Σε συνέχεια της προσωρινής διαταγής του Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο απεφάνθη υπέρ της ΔΕΛΤΑ, ώστε  να μην υπάρχει αναφορά στη ΔΕΛΤΑ και στα προϊόντα της στην παρούσα έκδοση του Οδηγού Καταναλωτών για τα Μεταλλαγμένα της GREENPEACE, η Εταιρεία δηλώνει τα εξής:
  • Με γνώμονα το σεβασμό στον καταναλωτή και τη δέσμευση της εταιρείας για πλήρη και αντικειμενική πληροφόρηση των καταναλωτών, οδηγηθήκαμε στην υπεύθυνη και νόμιμη οδό με στόχο να προστατέψουμε το όνομα της Εταιρείας μας, των εργαζομένων μας, των Ελλήνων κτηνοτρόφων και παραγωγών μας και όλων των ανθρώπων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την Εταιρεία μας.
  • Είμαστε καθόλα νόμιμοι και από την πλευρά μας, έχουμε εξαρχής προσκομίσει στους αρμόδιους διοικητικούς και ελεγκτικούς φορείς αλλά και στην Greenpeace όλες τις πιστοποιήσεις που αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα της ΔΕΛΤΑ είναι απαλλαγμένα από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς. Άλλωστε, αυτό διαπιστώνεται και από τα αναλυτικά σχόλια της Greenpeace που συνόδευαν τον αρχικό κατάλογο. Παράλληλα πρόθεσή μας είναι να προχωρήσουμε και στη σχετική σήμανση στις συσκευασίες, εφόσον το νομικό πλαίσιο μας το επιτρέψει.
  • Η GREENPEACE πρέπει να υιοθετήσει περισσότερο αντικειμενικούς τρόπους ταξινόμησης και παρουσίασης των καταλόγων της. Δεν επιθυμούμε να χρησιμοποιείται το όνομα των προϊόντων μας για την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων και βασική μας προτεραιότητα είναι η κάθε μας ενέργεια να είναι σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία
  • Στη ΔΕΛΤΑ, με αμετακίνητη προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή, έχουμε πάντα ως στόχο την παροχή προϊόντων ύψιστης ποιότητας τα οποία έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού, το οποίο αναγνωρίζει τη συνεχή και αδιάκοπη προσπάθειά μας.

Περισσότερες πληροφορίες, αλλά και τα σχετικά έντυπα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Vivartia http://www.vivartia.com/