Διασφαλίζουμε την ποιότητα, προστατεύουμε τους καταναλωτές μας

Διασφάλιση ποιότητας Vivartia

Οι εργοστασιακές δομές της Vivartia βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα διαχείρισης της ποιότητας (σειρά ISO 9000), εθνικά και διεθνή πρότυπα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (ΕΛΟΤ 1416, ISO 22000), το σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001:1999 – ΕΛΟΤ 1801:2002) και τα συστήματα Ολοκληρωμένης Αγροτικής Διαχείρισης (AGRO 2-1 & AGRO 2-2, ISO 9001 & HACCP, ISO 14001).