Όραμα, αρχές και στόχοι

Αρχές

  • Αναπτυσσόμαστε με σεβασμό προς τους καταναλωτές μας, τους εργαζομένους μας, την κοινωνία και το περιβάλλον.
  • Δημιουργούμε κάθε μέρα με πάθος για καινοτομία και αδιαπραγμάτευτη δέσμευση για ποιότητα.
  • Προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στον καταναλωτή μέσα από κάθε προϊόν και υπηρεσία.
  • Επενδύουμε ενεργά στην ελληνική οικονομία, αγορά και κοινωνία.

Στρατηγικοί Άξονες

  • Διατηρούμε και εδραιώνουμε την ηγετική μας θέση, μέσα από την πορεία ανάπτυξης, καινοτομίας, ποιότητας και συνεισφοράς στο κοινωνικό σύνολο που έχουμε ήδη χαράξει.
  • Ενδυναμώνουμε το διεθνές προφίλ του Ομίλου μέσα από στρατηγικές συμμαχίες, συνέργειες και εξαγωγική επέκταση του δικτύου μας.
  • Προάγουμε την προστιθέμενη αξία σε κάθε μας δραστηριότητα και επενδύουμε σε καινοτομία, ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Στηρίζουμε την κοινωνία και τους εργαζομένους μας ενάντια στις συγκυρίες των εποχών.

Όραμα

Με ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο ξεπερνά τους 5,500 εργαζομένων και ένα χαρτοφυλάκιο δεκάδων ελληνικών προϊόντων και ιστορικών εταιρειών, o Όμιλος VIVARTIA ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους Τροφίμων και Ποτών στην ελληνική αγορά , αναπτύσσεται σταθερά με επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στηρίζοντας την εγχώρια αγορά και την ελληνική οικονομία και προσφέροντας στην κοινωνία με δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας.

Στόχος και όραμά μας στη VIVARTIA είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ελληνική επιχειρηματικότητα, στην καινοτομία, στην ποιότητα, και να στεκόμαστε υπεύθυνα απέναντι στους καταναλωτές προσφέροντας, καθημερινά, προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Να διατηρήσουμε δηλαδή, και να ενισχύσουμε τα χαρακτηριστικά που αποτελούν το μοναδικό μας Εταιρικό αποτύπωμα σε κοινωνία και οικονομία και θέτουν τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον.