VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1154/04/Β/86/14 (2011)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» («Εταιρεία»), που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 24.05.2011, καλούνται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20ή Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2010, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2010, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010.
Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2011.
Τροποποίηση των άρθρων 2 (Έδρα), 6 (Μετοχές), 8 (Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης), 9 (Θέματα συζήτησης-Πρακτικά), 10 (Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου), 11 (Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου), 12 (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου), 14 (Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου), 15 (Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία – Πλειοψηφία) και 16 (Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας και νέα αρίθμηση των άρθρων του καταστατικού μετά την προσθήκη ενός νέου άρθρου στο Καταστατικό της Εταιρείας.
Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
Διάφορες ανακοινώσεις.
Όσοι από τους Μέτοχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν στο γραφείο μετόχων της Εταιρείας τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, συμμορφούμενοι με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω θα γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρείται από το γραφείο Μετόχων της Εταιρείας. Οι κ. κ. Μέτοχοι της Εταιρείας παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το γραφείο Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 3494405) για περισσότερες διευκρινίσεις.

Άγιος Στέφανος, 24.05.2011
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ