Με σεβασμό στο περιβάλλον

Η Vivartia:

 • Ενσωματώνει περιβαλλοντικές πολιτικές, προγράμματα και πρακτικές σε κάθε επιχειρηματική της δραστηριότητα, ως στοιχείο διοίκησης σε όλες τις λειτουργίες.
 • Κατά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη χρήση των εγκαταστάσεών της, λαμβάνει υπόψη, καταρχήν την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και των υλικών, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη δημιουργία αποβλήτων, καθώς και την ασφαλή απόρριψη των βιομηχανικών υπολειμμάτων.
 • Εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί όλους τους εργαζόμενους σε θέματα περιβάλλοντος. Αξίζει να σημειωθούν ιδιαίτερα τα ακόλουθα μέτρα:
  • Ανακύκλωση των καταλοίπων των δραστηριοτήτων, με τη διάθεση των βρώσιμων υλών σε χοιροτροφικές μονάδες.
  • Συλλογή και ανακύκλωση χαρτιού, μπαταριών και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών.
   Τοποθέτηση φίλτρων τελευταίας τεχνολογίας στα σιλό.
  • Εξωραϊσμός και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος των εγκαταστάσεων με εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις.
  • Αποκλειστική χρήση φυσικού αερίου όπου υπάρχει υποδομή – για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων και όπου δεν υπάρχει, χρήση προπανίου αντί του πετρελαίου, η καύση του οποίου έχει σχεδόν μηδενική εκπομπή ρύπων./—/
 • Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει για τη Vivartia o τρόπος που διαχειρίζεται τις επιστροφές των προϊόντων της, ώστε να:
  • Προστατεύει τον καταναλωτή από τη χρήση προϊόντων που έχουν λήξει.
   Την προλαμβάνει έκθεση των προϊόντων της σε χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων και την πιθανότητα επαναπώλησής τους.
  • Η ΔΕΛΤΑ / VIVARTIA σεβόμενη το περιβάλλον και τον ίδιο τον καταναλωτή, πλήρως εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, συλλέγει από το εμπόριο προϊόντα που κοντεύουν ή έχουν λήξει και τα οποία έχουν παραχθεί στις εγκαταστάσεις της ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες και πολιτικές ασφαλούς παραγωγής και συσκευασίας και τα μεταποιεί σε ζωοτροφές στις εγκαταστάσεις της στη Λαμία. Επιπλέον, το εργοστάσιο της στην Σίνδο – Βόρεια Ελλάδα, σε συνεργασία με εξωτερική εταιρεία, μεταποιεί τα προϊόντα που παράγονται στις εγκαταστάσεις του σε βιοαέριο.