Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη Vivartia

Για τη Vivartia η Κοινωνική Υπευθυνότητα θεμελιώνεται καθημερινά με την επιχειρηματική της στρατηγική και εξελίσσεται μέσα από την ευθύνη που φέρει για την ποιότητα των προϊόντων που παράγει, τις θέσεις εργασίας που παρέχει, τους φόρους που καταβάλλει, τις ευκαιρίες για επιχειρηματική ανάπτυξη που δημιουργεί, τις περιβαλλοντικές δράσεις που υλοποιεί, όπως και τη συνεργασία που διατηρεί με αναγνωρισμένους κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς.

Έχοντας εστιαστεί στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην καθημερινή διατροφική πραγματικότητα και την καταναλωτική εμπειρία, διοχετεύουμε σημαντικό μέρος των επενδύσεών μας στην προσφορά καινοτόμων προϊόντων, την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και την ενίσχυση των σχέσεων εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές.

Η Vivartia, όπου δραστηριοποιείται, εντός κι εκτός συνόρων, είναι υπεύθυνος εργοδότης, συνεργάτης, φορολογούμενος και συμμέτοχος, πάντα με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες όπου και λειτουργεί.