Ποιότητα – everest group of companies

Ο όμιλος everest τόσο στην κεντρική διοίκηση όσο και στα σημεία πώλησης και τις παραγωγικές μονάδες εφαρμόζει και έχει πιστοποιηθεί με διεθνή Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα ISO 9001 και ISO 22000 από διεθνώς αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS.

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από το 2004 και ήταν η πρώτη στο χώρο της μαζικής εστίασης που πιστοποιήθηκε στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων με πεδίο εφαρμογής το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση υπηρεσιών ταχείας εστίασης (παρασκευή, προετοιμασία και διάθεση snacks, sandwiches, καφέδων, πιτών, γλυκών, παγωτών, χυμών, φρούτων, κ.λπ.) και περιλαμβάνει την κεντρική διοίκηση και τα σημεία πώλησης. Η πιστοποίηση των Συστημάτων Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες τροφίμων και εφαλτήριο για να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και τις προσδοκίες τους.

ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 του ομίλου everest ορίζει, επιδεικνύει και αποδεικνύει την ικανότητα της εταιρείας να παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας με σταθερές προδιαγραφές και υπηρεσίες, οι οποίες είναι καθορισμένες και προσαρμόζονται συνεχώς στις απαιτήσεις των καταναλωτών, με στόχο την πλήρη ικανοποίησή τους.

Η τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχει στην εταιρία ένα σύστημα διαδικασιών που εξασφαλίζει μια κοινή προσέγγιση της διαχείρισης. Το σύστημα εξασφαλίζει τη συνοχή και τη βελτίωση των εφαρμογών εργασίας, οι οποίες με τη σειρά τους παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη. Η εκπαίδευση του προσωπικού και η επαλήθευση τήρησης και εφαρμογής των διαδικασιών παρέχει το πλαίσιο για ένα αποτελεσματικό σύστημα ποιότητας.

ISO 22000 (HACCP): Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που εφαρμόζει η εταιρεία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Προληπτικό Σύστημα παραγωγής ασφαλών τροφίμων. Αποδεικνύει το σχεδιασμό και την εγκατάσταση τεκμηριωμένου συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ανάλυση κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου),ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των καταναλωτών. Εξασφαλίζει την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και σωστής διαχείρισης κατά την προμήθεια, την παραλαβή, την αποθήκευση, την παρασκευή και διάθεση των προϊόντων.

Στα καταστήματα του Ομίλου Everest, διενεργούνται καθημερινοί έλεγχοι, σε κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου (CCP) και σε όλα τα στάδια από την παραλαβή μέχρι τη διάθεση, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και με συχνότητα 3 φορές την ημέρα, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής. Παράλληλα, πραγματοποιούνται εσωτερικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις στα καταστήματα με καθορισμένη συχνότητα, ενώ ομάδα έμπειρων, ειδικευμένων, επιστημονικών στελεχών με τεχνογνωσία διενεργούν ελέγχους στην ασφάλεια τροφίμων, τόσο για την επιβεβαίωση της εφαρμογής του συστήματος HACCP, όσο και για την αποτελεσματικότητα του συστήματος, διενεργώντας χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις και δειγματοληψίες.

Τομέας Βιομηχανικής Εκμετάλλευσης/ Μονάδα Παραγωγής Olympic Catering

Η Olympic Catering εφαρμόζει συστήματα τα οποία είναι πιστοποιημένα με Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 22000, IFS και ISO 14000. Η παραγωγική μονάδα είναι πιστοποιημένη με Halal (διαδικασίες πιστοποίησης προϊόντων σύμφωνα με τον Ισλαμισμό).

Πλήθος εργαστηριακών αναλύσεων και ελέγχων διεξάγονται καθημερινά σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την παραλαβή μέχρι και τη διάθεση. Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό διαχειρίζεται τα τρόφιμα και επιβλέπει τις διαδικασίες, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής. Όλο το προσωπικό εκπαιδεύεται συνεχώς στις διαδικασίες ποιότητας και στις βέλτιστες βιομηχανικές πρακτικές και υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων (GMP & GHP).[/one_half]

Ομάδα έμπειρων, εξειδικευμένων, επιστημονικών στελεχών, με σημαντική τεχνογνωσία σε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, επιβεβαιώνει την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας και εγγυάται ένα εξαιρετικό επίπεδο υπηρεσιών σε συνεχή βάση.

Εστιατόρια La Pasteria

Η La Pasteria ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Ελλάδα το 1995 και σήμερα αριθμεί 14 εστιατόρια στην περιοχή της Αττικής. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία επεκτείνεται και εκτός Ελλάδας με την έναρξη λειτουργίας καταστημάτων στην Κύπρο. Η La Pasteria, με πληθώρα αυθεντικών ιταλικών γεύσεων αλλά και εξειδίκευση στα μυστικά της αυθεντικής ιταλικής σάλτσας, συνδυάζει την άριστη ποιότητα με τις προσιτές τιμές. Βασική αρχή στη λειτουργία της εταιρείας είναι η διασφάλιση υψηλών επιπέδων ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, μέσω καθημερινών ελέγχων, σε κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου (CCP) και σε όλα τα στάδια από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι το σερβίρισμα του γεύματος στον πελάτη, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και με καθορισμένη συχνότητα. Παράλληλα, διενεργούνται συνεχείς εσωτερικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις με καθορισμένη συχνότητα από έμπειρο, εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε πρώτες ύλες, στα ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα, σε εξοπλισμό και επιφάνειες επεξεργασίας τροφίμων και σε ατομική υγιεινή. Το πλάνο δειγματοληψίας οργανώνεται από την Διαχείριση Ποιότητας και η δειγματοληψία και οι εργαστηριακές αναλύσεις διενεργούνται από εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο που συνεργαζόμαστε.

Παράλληλα, το 2012 η La Pasteria πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO22000 και ISO9001, για τη Διαχείριση Ποιότητας και  Ασφάλειας Τροφίμων, από διεθνώς αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS. Η πιστοποίηση περιλαμβάνει τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις των προτύπων, τόσο της κεντρικής διαχείρισης της λειτουργίας των εστιατορίων, όσο και των σημείων που λειτουργούν στην Αττική, επιβεβαιώνοντας τις δεσμεύσεις της La Pasteria και εξασφαλίζοντας ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη λειτουργία των εστιατορίων, στους τομείς της παροχής σταθερής ποιότητας υπηρεσιών, ασφαλών γευμάτων και τροφίμων, υψηλού επιπέδου υγιεινής με στόχο την ικανοποίηση του καταναλωτικού κοινού και τη λειτουργία της εταιρείας σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Η εφαρμογή των συγκεκριμένων διεθνών προτύπων αφορά στην παρασκευή, προετοιμασία και τελική διάθεση σαλατών, ορεκτικών, risotto, ζυμαρικών, πίτσας, φαγητών με βάση το κρέας και το ψάρι, γλυκών, καφέ, οίνων και όλων των προσφερομένων προϊόντων των εστιατορίων La Pasteria.

Olympus Plaza

Το δίκτυο καταστημάτων Olympus Plaza Food Parks αποτελείται από 9 πολυχώρους εστίασης και όσοι κινούνται στο Εθνικό οδικό δίκτυο θα τα συναντήσουν στον Κορινό Πιερίας (Κατερίνη), στο Σχηματάρι, στο Αντίρριο, στην Τρίπολη (Νεστάνη) και στην Εγνατία Οδό (Πλάτανος Ημαθίας). Τα Olympus Plaza Food Parks στεγάζονται σε σύγχρονους πολυχώρους που βρίσκονται σε κομβικά σημεία του Εθνικού οδικού δικτύου και λειτουργούν στα πρότυπα των σύγχρονων Ευρωπαϊκών Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ). Από το 2004 τα Olympus Plaza πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO9001 για τη Διαχείριση Ποιότητας και το 2007 με ISO 22000 για τη Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων, από διεθνώς αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, τόσο της κεντρικής διαχείρισης της λειτουργίας των ΣΕΑ, όσο και των σημείων. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση ολοκληρωμένων υπηρεσιών ταχείας εστίασης (Παρασκευή, Προετοιμασία και Διάθεση snacks, sandwiches, σαλατών, γευμάτων, καφέ, πιτών, γλυκών, παγωτών, χυμών φρούτων, κλπ.)

Στα Olympus Plaza διενεργούνται καθημερινοί έλεγχοι, σε κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου (CCP) και σε όλα τα στάδια από την παραλαβή μέχρι την τελική  διάθεση στον καταναλωτή, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και με συχνότητα 3 φορές την ημέρα, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής. Παράλληλα, διεξάγονται εσωτερικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις στα καταστήματα με καθορισμένη συχνότητα από έμπειρο, εξειδικευμένο, επιστημονικό προσωπικό που πραγματοποιεί ελέγχους στην ασφάλεια τροφίμων, τόσο για την επιβεβαίωση της εφαρμογής του συστήματος HACCP, όσο και για την αποτελεσματικότητα του συστήματος, διενεργώντας χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις και δειγματοληψίες.