όμιλος εστίασης: διατροφή & υγεία

Διατροφή & Υγεία

Ο Όμιλος Εστίασης έχει δημιουργήσει ένα σύστημα Προτεινόμενων Ημερήσιων Ποσοτήτων (ΠΗΠ), που στόχο έχει να παρέχει στοιχεία για το ποσοστό που καλύπτει ένα συγκεκριμένο τρόφιμο από την ημερήσια ανάγκη ενός φυσιολογικού οργανισμού. Η ενημέρωση προκύπτει από επιστημονικά δεδομένα και καλύπτει τις θερμίδες και άλλα βασικά διατροφικά συστατικά στο σύνολο του μενού. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί κανείς να υπολογίζει την ημερήσια πρόσληψη, ώστε να απολαμβάνει μία ισορροπημένη διατροφή.

Για τους υπολογισμούς των Προτεινόμενων Ημερήσιων Ποσοτήτων ο Κλάδος υιοθέτησε:

  • Τις προτάσεις της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τη Διατροφή, του Οργανισμού Τροφίμων & Γεωργίας του ΟΗΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (FAO-WHO).

Τις Ποσότητες Αναφοράς για την Πρόσληψη Θρεπτικών Ουσιών που προτείνει και δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για την εκπόνηση του συνόλου των πληροφοριών διατροφής, η επιστημονική ομάδα του Κλάδου συνεργάζεται με το επιστημονικό προσωπικό από το Τμήμα Γεωπονίας-Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Διατροφής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθήνας. Παράλληλα, ο Κλάδος, μέσω της αλυσίδας Goody’s, είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Δράσης για τη Διατροφή, τη Φυσική Άσκηση και την Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας, και ο μόνος από την Ελλάδα που μετέχει στο εθελοντικό πρόγραμμα βελτίωσης του τρόπου ζωής στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα αποβλέπει στο να υιοθετηθούν αρχές και δράσεις που προάγουν την ισορροπημένη διατροφή με στόχο να τεθούν πρότυπα καλών πρακτικών, ώστε να ακολουθηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.