Το δίκτυο των θυγατρικών εταιριών της Vivartia

Από τον Ιούνιο του 2010 και κατόπιν του ανασχεδιασμού της δομής του, ο Όμιλος Vivartia αναπτύσσεται στους κλάδους: Γαλακτοκομικών και Ποτών μέσω της Δέλτα Τρόφιμα Α.Ε., Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας μέσω της Goody’s Α.Ε. και Καταψυγμένων Τροφίμων μέσω της Μπάρμπα Στάθης Α.Β.Ε.Ε. Οι σημαντικότερες θυγατρικές του Ομίλου Vivartia είναι οι ακόλουθες:

 • ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. (Μητρική εταιρεία Κλάδου Γαλακτοκομικών και Ποτών): Εταιρεία με αντικείμενο την παραγωγή και διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως γάλα και παρεμφερή προϊόντα γιαουρτιού και χυμών φρούτων. www.delta.gr
 • Σημαντικότερες θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΛΤΑ αποτελούν:
  • ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ Α.Β.Ε.Ε.:
Παραγωγή και εμπορία συμπυκνωμάτων ζωοτροφών, πτηνοτροφών, και πάσης φύσης κτηνιατρικών φαρμάκων και ειδών που συντελούν στην ανάπτυξη και θεραπεία των ζώων.
  • UNITED MILK COMPANY:
Η εταιρεία ηγείται της αγοράς των γαλακτοκομικών στη Βουλγαρία και εξαγοράστηκε από τη VIVARTIA το 2007. www.umc.bg
 • GOODY’S Α.Ε. (Μητρική εταιρεία Κλάδου Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας): Δραστηριοποιείται στην αγορά της μαζικής εστίασης μέσω των αλυσίδων εστίασης Goody’s (www.goodysnet.com), Flocafe (www.flocafe.gr). Επιπρόσθετα, η εταιρεία δραστηριοποιείται και σε άλλες αλυσίδες εστίασης καθώς και εταιρείες παραγωγής και διάθεσης προϊόντων εστίασης, μέσω θυγατρικών της εταιρειών, βασικότερες από τις οποίες αποτελούν οι ακόλουθες:
 • EVEREST A.E.(Μητρική εταιρεία Ομίλου Everest): Ο Όμιλος EVEREST κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της εστίασης.www.everest.com.gr,www.lapasteria.gr,www.kuzina.gr,
  www.papagallino.gr
  , www.olympusplaza.gr

  • HELLENIC CATERING A.E.:
Εταιρεία παραγωγής καταψυγμένων προϊόντων κρέατος, ετοίμων προμαγειρεμένων καταψυγμένων φαγητών, σαλατών, σαλτσών και dressings. Η εταιρία εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης.
  • OLYMPIC CATERING A.E.:
Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες αεροτροφοδοσίας, στο βιομηχανικού catering καθώς και στην εκμετάλλευση κυλικείων σε αεροδρόμια.
www.olympic-catering.gr
 • ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (Μητρική εταιρεία Κλάδου Καταψυγμένων Τροφίμων): Δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή καταψυγμένων τροφίμων και ζυμών, όπως λαχανικά και έτοιμες συνταγές γευμάτων και ζαχαροπλαστικής (www.barbastathis.com). Κυριότερες θυγατρικές της εταιρείας αποτελούν οι ακόλουθες εταιρείες:
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ (ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.): Εταιρεία παραγωγής και εμπορίας καταψυγμένων ζυμών. www.elzymi.gr
 • ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε.:
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εμπορία καταψυγμένων ζυμών μέσω του σήματος «Χρυσή Ζύμη». www.xrisizimi.gr