Περιβαλλοντικές ενέργειες – Όμιλος Εστίασης

Ο άξονας περιβάλλον συνοψίζει ενέργειες που αφορούν στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος με αφετηρία τις οικολογικές συσκευασίες αλλά και την εκπαίδευση του καταναλωτή στη διαδικασία ανακύκλωσης μέσω ειδικών κάδων ανακύκλωσης που ήδη τοποθετούνται σε κεντρικά καταστήματα everest. Έχουμε ήδη προβεί στην αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας με χάρτινη, φιλική προς το περιβάλλον. Λειτουργώντας ως αλυσίδα everest ένα δίκτυο 120 καταστημάτων περίπου θεωρούμε ότι με την αντικατάσταση αυτή συμβάλλουμε σημαντικά στην ελαχιστοποίηση της χρήσης πλαστικού. Παράλληλα, μελετάμε την αντικατάσταση και άλλων συσκευασιών μας με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι και αυτά διαθέσιμα στα καταστήματά μας.[one_half]

Διαχείριση Αποβλήτων
1. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Συλλογής της GF Energy (συλλογή μαγειρικών λιπών – ελαίων)
Η GF ENERGY έχει προχωρήσει στην οργάνωση μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ως αποστολή τη συλλογή χρησιμοποιημένων τηγανόλαδων και την επεξεργασία τους με σκοπό την παραγωγή Βιοντίζελ στην κεντρική μονάδα της GF ENERGY, το πιο πλέον σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ στην Ελλάδα, με τρόπο νόμιμο, ασφαλή και οικολογικά σωστό.
Οι βασικοί λόγοι που μας οδήγησαν στη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό είναι:

  • Η αποφυγή διοχέτευσής των χρησιμοποιημένων λαδιών τηγανίσματος άμεσα ή έμμεσα στη διατροφική αλυσίδα
  •  Η επίλυση των μεγάλων προβλημάτων, που ως υγρά απόβλητα δημιουργούν όταν αποβάλλονται στο αποχετευτικό δίκτυο
  • Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα συμβάλει στην ποιότητα ζωής όλων μας και αποδεικνύει εμπράκτως το ενδιαφέρον μας για την ασφάλεια των τροφίμων ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Συμμετέχουν στο πρόγραμμα, από το 2006, τα καταστήματα: everest, Olympic Catering, La Pasteria, Olympus Plaza και Kuzina.

2. Χρήση απορρυπαντικών φιλικών προς το περιβάλλον που συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας.

3. Διαχείριση των υγρών αποβλήτων της Olympic Catering και συστηματική παρακολούθηση με χημικές αναλύσεις.[/one_half]

[one_half_last]Ανακύκλωση

Θεωρώντας την ανακύκλωση κεντρική μας προτεραιότητα όλοι οι άνθρωποι του Όμιλου Everest συμμετέχουμε οικειοθελώς σε προγράμματα ανακύκλωσης με στόχο την εξοικονόμηση των βασικών υλικών τα οποία χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση.
Εντός κεντρικών γραφείων γίνεται ανακύκλωση στα παρακάτω υλικά:

  • χαρτικά αναλώσιμα
  • ηλεκτρονικούς υπολογιστές
  • μπαταρίες
  • μελάνια εκτυπωτών

Παράλληλα, έχουμε προβεί στην τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης στα κεντρικότερα καταστήματα μας με στόχο να προτρέψουμε και να εκπαιδεύσουμε τον καταναλωτή μας στην διαδικασία ανακύκλωσης.

Εξοικονόμηση Ενέργειας – Φυσικών Πόρων

Χρήση Φυσικού Αερίου
Υιοθετώντας στην πράξη τις αρχές της εξοικονόμησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας, σε όλα τα εστιατόρια μας με το σήμα La Pasteria καθώς και στην κεντρική μας παραγωγική μονάδα Olympic Catering, κάνουμε χρήση φυσικού αερίου.
Χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας
Καθημερινά χιλιάδες τόνοι χαρτιού καταναλώνονται άσκοπα. Στην ίδια λογική εξοικονόμησης πολύτιμων πρώτων υλών, ενθαρρύνουμε την ηλεκτρονική επικοινωνία καταργώντας έντυπες μορφές εσωτερικής αλλά και εξωτερικής επικοινωνίας.[/one_half_last]