VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Α.Ρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 262501000

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1154/01 ΑΤ/Β/86/182 (2011)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» («Εταιρεία»), που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 7ης Μαΐου 2019, καλούνται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στα Σπάτα Αττικής, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», κτίριο 14Β, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
  2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2018.
  3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2018.
  1. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019.
  2. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου.
  3. Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.
  4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.
  5. Χορήγηση άδειας κατά το άρθρο 98 Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς
  6. Διάφορες ανακοινώσεις

Όσοι από τους Μέτοχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν στο γραφείο μετόχων της Εταιρείας τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, συμμορφούμενοι με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω θα γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρείται από το γραφείο Μετόχων της Εταιρείας. Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το γραφείο Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 3545413) για περισσότερες διευκρινίσεις.