Νέα Απρίλιος 2020

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ σιτίζει για 2 μήνες τους 140 τροφίμους του Γηροκομείου Αθηνών

Αναλογιζόμενη την κρισιμότητα των στιγμών και την ανάγκη για κοινωνική αλληλεγγύη και προσφορά, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ συνεχίζει να στηρίζει τους

Η ΔΕΛΤΑ ενισχύει με προϊόντα το Χαμόγελο του Παιδιού, τα Παιδικά Χωρία SOS και το Γηροκομείο Αθηνών

Η ΔΕΛΤΑ βρίσκεται σταθερά και με ευαισθησία, από την αρχή αυτής της πρωτόγνωρης κρίσης, δίπλα στην ελληνική κοινωνία, ενισχύοντας τις