Νέα Φεβρουάριος 2011

Υπέρ της ΔΕΛΤΑ η απόφαση του πρωτοδικείου για τον οδηγό για τα μεταλλαγμένα της GREENPEACE

Σε συνέχεια της προσωρινής διαταγής του Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο απεφάνθη υπέρ της ΔΕΛΤΑ, ώστε  να μην υπάρχει αναφορά στη

Η ΔΕΛΤΑ απαιτεί σωστή ενημέρωση των καταναλωτών από την GREENPEACE

Επειδή η σωστή και αντικειμενική ενημέρωση του καταναλωτή είναι μια από τις βασικές αρχές της ΔΕΛΤΑ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Στο