Η Vivartia, μέλος του Ομίλου Marfin Investment Group, στηρίζει τους ανθρώπους του Πυροσβεστικού Σώματος και τους εθελοντές πυροσβέστες στο δύσκολο έργο τους.

Οι θυγατρικές του Ομίλου, ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ και EVEREST παρέδωσαν στο Πυροσβεστικό Σώμα εκατό χιλιάδες χυμούς, τσάι Life, καθώς και μπουκάλια με νερό.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο ευρύ και πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιούν οι εταιρείες του Ομίλου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δράσεις που στηρίζουν την κοινωνία και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη,  καθώς επίσης και φορείς που επιτελούν κοινωνικό έργο κάτω από πολύ δύσκολες και αντίξοες συνθήκες, όπως το Σώμα Πυροσβεστών.