Η εταιρεία τιμήθηκε στα IT Excellence Awards για το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου αγροτικών καλλιεργειών που ανέπτυξε η Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας.

 

Αρχείο ενημέρωσης (.pdf)