Η Μπάρμπα-Στάθης ΑΒΕΕ απέσπασε το αργυρό βραβείο Εξαιρετικής Επίδοσης στα Transport & Logistics Awards 2014, που συνδιοργανώνουν η Boussias Communications και το Supply Chain Institute.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Μαΐου, η εταιρία βραβεύθηκε στην κατηγορία «Πράσινα Logistics» της ενότητας «Βιωσιμότητα, Υγιεινή και Ασφάλεια» των βραβείων. Ο θεσμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου και του Σ.Ε.Β. με στόχο την ανάδειξη της αριστείας και της καινοτομίας στον χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, η Μπάρμπα-Στάθης τιμήθηκε για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος αποτελεσματικής καταγραφής και αναφοράς του Αποτυπώματος Άνθρακα, το οποίο βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, μεθόδους και τεχνικές.

Το συγκεκριμένο βραβείο αποτελεί σημαντική επιβράβευση των προσπαθειών μας καθώς η προστασία του περιβάλλοντος και η διασφάλιση της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης της εταιρίας μας συνιστούν κρίσιμη στρατηγική επιλογή για την Μπάρμπα-Στάθης ΑΒΕΕ και για την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μας.

Σκοπός του προγράμματος και της μελέτης της Μπάρμπα-Στάθης ήταν η αξιόπιστη καταμέτρηση του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της εφοδιαστικής αλυσίδας και όχι μόνο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Με γνώμονα τα στοιχεία της καταμέτρησης, υποστηρίζεται η ανάπτυξη καίριων λύσεων και αποτελεσματικών εταιρικών δράσεων για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και την προστασία του κλίματος.

Η Μπάρμπα-Στάθης στοχεύει στην επέκταση του προγράμματος και σε άλλους τομείς της εταιρίας και στη δημιουργία ενός προτύπου παρουσίασης των συνολικών αποτελεσμάτων με σκοπό τη άριστη παρακολούθηση και τη συνεχή βελτίωση.