Η ΔΕΛΤΑ, πιστή στη δέσμευσή της για στήριξη της ελληνικής οικονομίας, πρωτοστατεί για άλλη μια φορά με όραμα, πράξεις και αθόρυβη σκληρή δουλειά.

Αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής ζωοτροφών, εκπόνησε τον Ιανουάριο 2012, το σχέδιο δράσης «ΓΑΙΑ», με στόχο την πλήρη αντικατάσταση της εισαγόμενης, μη μεταλλαγμένης σόγιας, από 100% ελληνικές πρώτες ύλες στη διατροφή των αγελάδων. Σήμερα, πάνω από το 95% της διατροφής των ζώων είναι το τριφύλλι, τα χόρτα βοσκής, τα άχυρα και άλλοι καρποί, οι οποίοι είναι 100% ελληνικοί. Η σόγια αποτελεί μόλις το 2% της διατροφής των ζώων και εισάγεται καθώς δεν καλλιεργείται στην Ελλάδα.

Η πρώτη φάση του σχεδίου «ΓΑΙΑ» (Ιανουάριος 2012 – Ιούνιος 2012) εστίασε στην επιστημονική έρευνα για τη διατροφή των ζώων με τροφές, αποκλειστικά ελληνικής παραγωγής. Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε φυτά, όπως το καλαμπόκι, τον ηλίανθο, την ελαιοκράμβη και διάφορα ψυχανθή και πέτυχε καινοτόμους συνδυασμούς τροφών, που βασίζονται σε 100% ελληνικές πρώτες ύλες και αντικαθιστούν πλήρως τη χρήση της εισαγόμενης σόγιας.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου «ΓΑΙΑ» βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ως σκοπό την υιοθέτηση και χρήση των νέων συνδυασμών ζωοτροφών, από 100% ελληνικές πρώτες ύλες.

Ήδη, από τους πρώτους μήνες εφαρμογής και μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και οικονομικής στήριξης των Ελλήνων κτηνοτρόφων, το 15% των ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται, δεν περιέχει σόγια. Τα δε μηνύματα που λαμβάνουμε από αυτούς, αρωγούς μας στην προσπάθεια αυτή, είναι ελπιδοφόρα και ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.


Σημαντικό όφελος του σχεδίου «ΓΑΙΑ» αποτελεί η δημιουργία αυξημένης ζήτησης για ντόπιες καλλιέργειες που συμβάλλει στην ενίσχυση του ελληνικού αγροτικού εισοδήματος, σε μια τόσο
δύσκολη συγκυρία.


Στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του 2013, η πλήρης αντικατάσταση της εισαγόμενης σόγιας από 100% ελληνικές πρώτες ύλες.

Εμείς στη ΔΕΛΤΑ, εδώ και 60 χρόνια, μένουμε προσηλωμένοι στο όραμα και στις αρχές μας. Να είμαστε δίπλα και να στηρίζουμε την ελληνική κτηνοτροφία, την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία, προσφέροντας προϊόντα της υψηλότερης ποιότητας.