VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Α.Ρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 262501000

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1154/01 ΑΤ/Β/86/182 (2011)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» («Εταιρεία»), που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 18.3.2021, καλούνται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 8.4.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στα Σπάτα Αττικής, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», κτίριο 14Β, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,33 ευρώ εκάστης. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Λήψη απόφασης για την κατάργηση/περιορισμό ή μη του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και καθορισμός του τρόπου διάθεσης των νέων μετοχών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
  2. Ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος o οποίος έχει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω θα γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρείται από το γραφείο Μετόχων της Εταιρείας. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το γραφείο Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 2169392813) για περισσότερες διευκρινίσεις.