VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Α.Ρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 262501000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1154/01 ΑΤ/Β/86/182 (2011)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» («Εταιρεία»), που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 5ης Ιουνίου 2018, καλούνται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την28η Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στα Σπάτα Αττικής, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», κτίριο 14Β, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
  2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017
  3. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018
  4.  Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενής θέσης.
  5.  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  6. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου 
  7.  Τροποποίηση του άρθρου 11 (Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού
  8. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920
  9.  Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς
  10. Διάφορες ανακοινώσεις 

Όσοι από τους Μέτοχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν στο γραφείο μετόχων της Εταιρείας τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, συμμορφούμενοι με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω θα γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρείται από το γραφείο Μετόχων της Εταιρείας. Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το γραφείο Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 3545413) για περισσότερες διευκρινίσεις.