VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Α.Ρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 262501000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1154/01 ΑΤ/Β/86/182 (2011)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» («Εταιρεία»), που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 14ης Μαρτίου 2018, καλούνται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 4η Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στα Σπάτα Αττικής, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», κτίριο 14Β, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου (άρθρο 1 παρ. 4 Ν. 3156/2003) ποσού ευρώ εκατόν τριών εκατομμυρίων (€103.000.000) εκδόσεως της Εταιρείας «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την εγγύηση των εταιρειών «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και «ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν στο γραφείο μετόχων της Εταιρείας τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, συμμορφούμενοι με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω θα γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρείται από το γραφείο Μετόχων της Εταιρείας. Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το γραφείο Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 3545413) για περισσότερες διευκρινίσεις.