Τρία βραβεία SILVER έλαβε η ΔΕΛΤΑ, θυγατρική της Vivartia, μέλος του Ομίλου MIG, στο πλαίσιο των Responsible Business Awards 2106. H εταιρεία εφαρμόζει με συνέπεια προγράμματα και υλοποιεί δράσεις που στηρίζουν την οικονομία και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΛΤΑ διακρίθηκε για το σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ, που στόχο έχει τη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα τη στήριξη της ελληνικής γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας, με δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και την αξιοποίηση ελληνικών καλλιεργειών για την παραγωγή ζωοτροφών. Το πρόγραμμα ΓΑΙΑ υλοποιείται από το 2012 με πρωτοβουλία της ΔΕΛΤΑ, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το δεύτερο βραβείο αφορά στην Πρωινοχώρα από το Κέντρο Ενημέρωσης ΔΕΛΤΑ, το πρόγραμμα που υλοποιεί η εταιρεία από το 2011 και περιλαμβάνει εκπαιδευτικές επισκέψεις σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία από επιστήμονες του Κέντρου Ενημέρωσης ΔΕΛΤΑ, με σκοπό να διαδώσει στα μικρά παιδιά τη διατροφική αξία ενός υγιεινού και ισορροπημένου πρωινού.

Το τρίτο βραβείο αφορά στη στήριξη που παρέχει η ΔΕΛΤΑ στην κοινωνία για την κάλυψη διατροφικών αναγκών, δίνοντας προτεραιότητα στα παιδιά. Μόνο τον τελευταίο 1,5 χρόνο η εταιρεία διέθεσε δωρεάν περισσότερες από 1.550.000 μερίδες προϊόντων, σε συνεργασία με έγκριτους φορείς και ιδρύματα.

Τα βραβεία Responsible Business έχουν σκοπό να αναδείξουν το δύσκολο έργο που υλοποιούν τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, προβάλλοντας πρότυπα συνεργασίας και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.