Η EVEREST, θυγατρική της Vivartia, μέλος του Ομίλου MIG, συμμετέχει στο πρόγραμμα «Δεκατιανό στο Σχολείο» των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και προσφέρει το παραδοσιακό κουλούρι Θεσσαλονίκης, σε περίπου 11.500 μαθητές σε 68 σχολεία στην Αττική. Το Πρόγραμμα «Δεκατιανό στο Σχολείο» αφορά στη δωρεάν διανομή δεκατιανού σε μαθητές δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων και επιδιώκει να αντιμετωπίσει και να εξυπηρετήσει ανάγκες σίτισης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι οι μαθητές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goody’s-Everest και του Ομίλου MIG, κ. Θανάσης Παπανικολάου δήλωσε σχετικά: «Με πλήρη συναίσθηση των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, υλοποιούμε προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενεργειών. Με ευαισθησία και υπευθυνότητα προσφέρουμε την αρωγή μας με στόχο την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των συνανθρώπων μας, με προτεραιότητα στο παιδί».

H Everest, μέσω της πρωτοβουλίας «Δεκατιανό στο Σχολείο», στηρίζει έμπρακτα ένα σημαντικό τμήμα της μαθητικής κοινότητας. Η συνεισφορά στην κοινωνία και ιδιαίτερα στα παιδιά αποτελεί για την εταιρεία δομικό στοιχείο της φιλοσοφίας της και πρωταρχικό της μέλημα.