Η εταιρεία στηρίζει την κοινωνία με συνέπεια και ευαισθησία Η ΔΕΛΤΑ, συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του Covid-19,