Η ΔΕΛΤΑ, με κεντρικούς γνώμονες τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και τη χρήση ελληνικών τροφών στη διατροφή των αγελάδων που