Η ΔΕΛΤΑ, με κεντρικούς γνώμονες τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και τη χρήση ελληνικών τροφών στη διατροφή των αγελάδων που παράγουν το γάλα ΔΕΛΤΑ, εκπόνησε και έθεσε σε πλήρη εφαρμογή το φιλόδοξο σχέδιο δράσης ΓΑΙΑ.

Το σχέδιο δράσης που βρίσκεται πλέον στη δεύτερη φάση εφαρμογής στηρίζεται σε δύο κεντρικούς άξονες: ο πρώτος αφορά στη συστηματοποιημένη πρωτοβουλία της ΔΕΛΤΑ για προοδευτική χρήση 100% ελληνικών φυτών στη διατροφή των αγελάδων και ο δεύτερος στην ενημέρωση και εκπαίδευση των Ελλήνων γεωργών για την αξιοποίηση των ελληνικών ζωοτροφών και των δυνατοτήτων της ελληνικής γης, τη στήριξη της Αειφορίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η πρώτη φάση του σχεδίου «ΓΑΙΑ» (Ιανουάριος 2012 – Ιούνιος 2012) εστίασε στην επιστημονική έρευνα για τη διατροφή των ζώων με τροφές, αποκλειστικά ελληνικής παραγωγής. Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε φυτά, όπως το καλαμπόκι, τον ηλίανθο, την ελαιοκράμβη και διάφορα ψυχανθή και πέτυχε καινοτόμους συνδυασμούς τροφών, που βασίζονται σε 100% ελληνικές πρώτες ύλες και μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τη χρήση της εισαγόμενης σόγιας.

Κατά τη δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκαν δύο κεντρικές δράσεις:

Η πρώτη αφορά στην πραγματοποίηση κύκλου ενημερωτικών σεμιναρίων σε Έλληνες αγρότες, σε 6 πόλεις της Ελλάδας. Συνολικά συμμετείχαν περισσότεροι από 500 Έλληνες αγρότες στις ημερίδες, οι οποίες δημιουργούν πρακτική τεχνογνωσία στην καλλιέργεια εγχώριων παραδοσιακών κτηνοτροφικών φυτών, δείχνουν τους τρόπους που οι σοδιές τους μπορούν να συνδυαστούν αποτελεσματικά στα σιτηρέσια των αγελάδων και ενημερώνουν τους παραγωγούς για μια νέα, οικονομικότερη δυνατότητα στη διατροφή, χωρίς τα προβλήματα της σόγιας.

Η δεύτερη δράση αφορά στη συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) που ξεκίνησε με  την καλλιέργεια 60 στρεμμάτων στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου στην Αλίαρτο, την προηγούμενη εβδομάδα.

Στην  έκταση των 60 στρεμμάτων έγινε μεικτή σπορά βίκου και κριθαριού, σε τρεις διαφορετικές αναλογίες  για την παραγωγή χλωρομάζας, που θα χρησιμοποιηθεί για τη διατροφή αγελάδων.

Η συγκομιδή θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου 2013 και  το Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γ.Π.Α. θα αναλύει την παραγόμενη χλωρομάζα σε τακτά χρονικά διαστήματα για να εκτιμηθεί η θρεπτική της αξία και η βέλτιστη αναλογία της συγκαλλιέργειας.

Επιπρόσθετα, προγραμματίζεται η πραγματοποίηση έρευνας με τη συμμετοχή φάρμας που συνεργάζεται με τη ΔΕΛΤΑ, για τη διερεύνηση των αποδόσεων, από τη χρήση της χλωρομάζας μετά από τη μετατροπή της σε ενσίρωμα, στο πλαίσιο δράσεων που στοχεύουν στον περιορισμό της εξάρτησης της κτηνοτροφίας από εισαγόμενες ζωοτροφές και στην αξιοποίηση της αγροτικής  γης  που σήμερα δεν καλλιεργείται τους χειμερινούς μήνες.

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης ΓΑΙΑ και στοχεύοντας στην παροχή συνεχούς και ολοκληρωμένης ενημέρωσης στους Έλληνες αγρότες, η ΔΕΛΤΑ θα θέσει σε λίγες ημέρες σε λειτουργία, ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και εκπαίδευσης για τους Έλληνες αγρότες.

Αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής ζωοτροφών, η ΔΕΛΤΑ, εκπόνησε τον Ιανουάριο 2012, το σχέδιο δράσης «ΓΑΙΑ», με στόχο την πλήρη αντικατάσταση της εισαγόμενης, μη μεταλλαγμένης σόγιας, από 100% ελληνικές πρώτες ύλες στη διατροφή των αγελάδων καθώς και τη δημιουργία μιας νέας αγροτικής κουλτούρας με σαφή στροφή σε συγκεκριμένα ελληνικά φυτά.

Η ΔΕΛΤΑ, εδώ και 60 χρόνια, παραμένει προσηλωμένη στο όραμα και στις αρχές της, στηρίζοντας την ελληνική κτηνοτροφία, την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία, προσφέροντας προϊόντα της υψηλότερης ποιότητας.