VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1154/04/Β/86/14 (2011) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας