Περιβαλλοντικές ενέργειες Μπάρμπα Στάθης Α.Β.Ε.Ε.

[one_half]1.  Πράσινη ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα με κύριο άξονα τη στροφή στα προϊόντα βιολογικής γεωργίας συμβάλλοντας.

 • Στην αειφόρο ανάπτυξη ( δηλαδή στην ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση που συμβάλλει στη διαρκή  φυσική ισορροπία και τη γονιμότητα του εδάφους, μέσω της αυτάρκειας του εδάφους σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία και μάλιστα στην αύξηση της βιολογικής δραστηριότητας των εδαφών) σε φυσικές διεργασίες (δηλαδή στη μη χρησιμοποίηση χημικών συνθετικών λιπασμάτων όπως και φυτοφαρμάκων και άρα στη χρησιμοποίηση εναλλακτικών προς τη χημική μεθόδων αντιμετώπισης εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων)
 • Στην αμειψισπορά (εφαρμογή εναλλαγής καλλιεργειών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής γονιμότητα του εδάφους  και η αποφυγή της μετάδοσης των ασθενειών και των πιθανών εντομολογικών προσβολών)  χρησιμοποίηση τεχνικής παραγωγής, όπως η αμειψισπορά και η ανακύκλωση φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων που διατηρούν τη φυσική ισορροπία και τη γονιμότητα του εδάφους.
 • Στη βιοποικιλότητα του οικοσυστήματος (δηλαδή στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας του)
 • στην προώθηση της ορθής χρήσης  του νερού (μέσω της ορθολογικής χρήσης του νερού και άρα της διατήρησης των υδάτινων πόρων, διότι τα ποτίσματα γίνονται ύστερα από μελέτη των πραγματικών αναγκών των φυτών σε νερό)
 • στην ανακύκλωση των αποβλήτων φυτικής προέλευσης προκειμένου να αποκατασταθούν τα στοιχεία που είναι θρεπτικά για τη γη (άμεση ενσωμάτωση τους στο έδαφος μετά το τέλος της καλλιέργειας για να επιτευχθεί με φυσικό τρόπο ο εμπλουτισμός του εδάφους σε οργανική ουσία)

2. Προστασία του περιβάλλοντος στο δευτερογενή τομέα
Με πρακτικές που δεν μολύνουν το περιβάλλον και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και ελαχιστοποίησης των ρύπων. Οι συγκεκριμένες δράσεις είναι :

 • Μείωση των αερίων ρύπων προερχόμενων από την καύση μαζούτ (αλλαγή των 
καυστήρων του εργοστασίου και  αγορά λέβητα νέας τεχνολογίας που αντικατέστησε   
το μαζούτ με το φυσικό αέριο)
 • Εξοικονόμηση της ενέργειας (Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του μηχανοστασίου, αντικατάσταση των συμπιεστών παλαιάς τεχνολογίας με νέους   ελεγχόμενης λειτουργίας, αγορά σύγχρονου ψύκτη αέρα που εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια λόγω της διαφορετικής εντροπίας και αγορά αεροσυμπιεστή με inverter για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας, τοποθέτηση ομαλών εκκινητών των μοτέρ και τοπική   αντιστάθμιση για μείωση των απωλειών και συνεπώς την επίτευξη της βέλτιστης   λειτουργίας των μοτέρ και τέλος αλλαγή όλων των λαμπτήρων με νέους χαμηλής  κατανάλωσης και τοποθέτηση χρονοδιακοπτών στον περιφερειακό φωτισμό)
 • Ανακύκλωση του νερού  (τοποθέτηση αυτοκαθαριζόμενου φίλτρου , έτσι ώστε το 
καθαρό νερό να επιστρέφει πίσω στο πλυντήριο, κατασκευή  συμπληρωματικού   δικτύου, ώστε η περίσσεια του νερού  να επιστρέφει μέσω μιας δεξαμενής και αντλίας   στα πλυντήρια , συλλογή μέσω πύργων υπερχείλισης του νερού σε δεξαμενή και εν συνεχεία χρήση του για το πότισμα του γκαζόν).

[/one_half][one_half_last] 3. Περιβαλλοντική διαχείριση – κέντρα ανακύκλωσης υλικών 
χορηγία  ολοκληρωμένων  κέντρων  ανταποδοτικής ανακύκλωσης (2009-2012)
Στα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης του Μπάρμπα Στάθη οι επισκέπτες μπορούν να ανακυκλώσουν (πλαστικό, μέταλλο, γυαλί,  συσκευασίες Μπάρμπα Στάθη, μπαταρίες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές μικροσυσκευές) και να κερδίσουν εκπτωτικά κουπόνια για αγορές ή να δωρίσουν τη χρηματική αξία του κουπονιού τους σε κοινωφελείς σκοπούς.

Απολογισμός 2009 & περιβαλλοντικά οφέλη 
κέντρων ανταποδοτικής ανακύκλωσης Mπάρμπα Στάθη
Ο Κλάδος Καταψυγμένων Προϊόντων της VIVARTIA στηρίζει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική χορηγία του Ολοκληρωμένου Κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Μπάρμπα Στάθης

 • στην Πλατεία Συντάγματος
 • στην Πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκης

Επιπλέον, η Μπάρμπα Στάθης Α.Β.Ε.Ε. στήριξε τη 2η Μεγάλη Γιορτή Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Συντάγματος από 2 έως 14 Νοεμβρίου 2009.
Στο χρονικό διάστημα από 19.6.2009 έως 31.12.2009, στο Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στην Πλατεία Συντάγματος, από 1.9.2009 έως 31.12.2009, στο Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στην Πλατεία Αριστοτέλους και από 2.11.2009 έως 14.11.2009, στην Πλατεία Συντάγματος, ανακτήθηκαν 1.270.783 συσκευασίες που αντιστοιχούν σε 77.509,54 κιλά συσκευασιών.

Ειδικότερα, ανακτήθηκαν:

 • 521.643 πλαστικές συσκευασίες ή 26.082,15 κιλά πλαστικού
  με την ανακύκλωση των οποίων τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι οτι:
⇒ δεν θα απαιτηθούν 500 έτη για να αποσυντεθούν από το περιβάλλον οι ποσότητες αυτές.
⇒ δεν θα εκλυθούν στην ατμόσφαιρα 19.092,13 κιλά αερίων που δημιουργούνται με την παραγωγή του πλαστικού και συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
 • 401.648 αλουμινένιες συσκευασίες ή 6.024,72 κιλά αλουμινίου

  με την ανακύκλωση των οποίων τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι οτι:
⇒ δεν θα γίνει εξόρυξη 27.532,97 κιλών βωξίτη; 
⇒ εξοικονομήθηκαν 4.217,30 κιλά πετρελαίου, που θα χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή της ενέργειας που απαιτείται για τη δημιουργία του αλουμινίου. 
⇒ εξοικονομήθηκε ηλεκτρική ενέργεια: 
o για να ακούσουμε ραδιόφωνο για 1.606.592 ώρες ή 
o για να δούμε τηλεόραση για 1.204.994 ώρες ή 
o για να ανάβει μία λάμπα 60 Watt για 2.008.240 ώρες ή 
o για να λειτουργεί ένα ψυγείο για 1.606.592 ώρες

 • 114.307 γυάλινες συσκευασίες ή 32.577,50 κιλά γυαλιού
  με την ανακύκλωση των οποίων τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι οτι:
⇒ δεν θα καταναλωθεί η άμμος των υδροβιοτόπων, από την οποία παράγεται το γυαλί
⇒ εξοικονομήθηκαν 390,93 κιλά πετρέλαιο, που θα χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή της ενέργειας που απαιτείται για τη δημιουργία του γυαλιού.
 • 233.185 λευκοσιδηρές συσκευασίες ή 12.825,18 κιλά λευκοσιδήρου[/one_half_last]