DELTA200x200

Περιβαλλοντικές ενέργειες ΔΕΛΤΑ Α.Ε.

Περιβαλλοντικές Ενέργειες Δέλτα Τρόφιμα Α.Ε.
Κατά τη διάρκεια του 2009, ο Κλάδος Γαλακτοκομικών και Ποτών της Vivartia προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:
Τομέας Περιβάλλον
ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΗ «ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
. Ο κλάδος Γαλακτοκομικών και Ποτών της Vivartia, η ΔΕΛΤΑ, στήριξε ενεργά τη «2η Μεγάλη Γιορτή Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων» που διοργανώθηκε από το Δήμο Αθηναίων στην πλατεία Συντάγματος από 2 έως 14 Νοεμβρίου 2009. Στο ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΔΕΛΤΑ που στήθηκε στην Πλατεία Συντάγματος δημότες και μαθητές ανακύκλωσαν μεταλλικές, πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες κερδίζοντας δώρα και προϊόντα ΔΕΛΤΑ και ταυτόχρονα πήραν μέρος στο Μεγάλο Διαγωνισμό με βραβεία σημαντικά έπαθλα. Επιπλέον, στο Εργαστήρι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΕΛΤΑ που λειτούργησε το ίδιο διάστημα στην Πλατεία Συντάγματος, δημότες και μαθητές εκπαιδεύτηκαν για τη διαδικασία της ανακύκλωσης και τα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη της. Συνολικά συμμετείχαν πάνω από 200.000 μαθητές και πολίτες και ανακυκλώθηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο συσκευασίες.

Η Δέλτα Τρόφιμα Α.Ε. στήριξε το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στο Δήμο Αθηναίων.
Ο Κλάδος Γαλακτοκομικών & Ποτών της VIVARTIA στήριξε το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στο Δήμο Αθηναίων, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική χορηγία πέντε Ολοκληρωμένων Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας συμμετείχαμε στη Γιορτή της Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων τον Ιανουάριο 2008 και για 15 ημέρες με δικό μας περίπτερο-μηχάνημα ανακύκλωσης στην Πλατεία Συντάγματος. Εκεί συμμετείχαν πάνω από 100 σχολικά τμήματα και επιδοτήσαμε και σχετικό έπαθλο που δόθηκε στο τέλος της γιορτής, ενώ παράλληλα κάναμε ενημέρωση για τα προϊόντα μας και το κοινωνικό προφίλ της ΔΕΛΤΑ.

Ενέργειες για ανάκτηση θερμικής ενέργειας – εργοστάσιο Πλατύ Ημαθίας
Η παραγωγή συμπυκνωμένων αποστειρωμένων προϊόντων γάλακτος είναι απαιτητική σε θερμική ενέργεια. Έπειτα από μελέτη δυνατοτήτων ανάκτησης μέρους της θερμικής ενέργειας, έγιναν μια σειρά από επεμβάσεις σε διάφορα σημεία των εγκαταστάσεων του εργοστασίου, με αποτέλεσμα την μείωση κατά 11% περίπου των ετησίων αναλώσεων δηλαδή 3.000 MWh/έτος.

Ενέργειες για μείωση ανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας- εργοστάσιο Πλατύ Ημαθίας
Τοποθέτηση εξοπλισμού face liners (μείωση φασικής απόκλισης), με μείωση της συνολικής ανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 9% περίπου.
Συνολική μείωση για το έτος 2008: 455.000 KWh

Μείωση υλικών συσκευασίας- εργοστάσιο Πλατύ Ημαθίας
Έχουν γίνει στο παρελθόν μειώσεις πάχους λαμαρίνας, αλλαγές στις προδιαγραφές των χαρτοκιβωτίων (πάχος υλικού, είδος υλικού, σχεδιασμός χαρτοκιβωτίου), πάχος υλικού cups και aluminium foil των μερίδων με σκοπό την όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Διάθεση ιλύος εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων εργοστάσιου (βιολογικός καθαρισμός) – εργοστάσιο Πλατύ Ημαθίας
Στο πλαίσιο των πολύ καλών σχέσεων που το εργοστάσιο ανέπτυξε με το γειτονικό Δήμο Πλατέος, αποφάσισαν να συνεργασθούν σε ένα κοινό εγχείρημα, με στόχο τη συμβολή των δύο μερών στην περιβαλλοντική προστασία της περιοχής.
Συγκεκριμένα, το εργοστάσιο πρότεινε στον Δήμο την ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 86/278/ΕΟΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία μέσω της ΚΥΑ 80568/4225/91 (ΦΕΚ/641Β/1991), βάσει των οποίων επιτρέπεται και παροτρύνεται η χρήση της επεξεργασμένης ιλύος σταθμών βιολογικού καθαρισμού στη γεωργία, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις σύνθεσης και χρήσης αυτής.
Η πρακτική της χρήσης αυτής της ιλύος προάγει και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, μειώνει τη χρήση χημικών λιπασμάτων (δεδομένου ότι η περιεκτικότητα σε οργανική ουσία της ιλύος είναι τουλάχιστον 75%) και βρίσκει μικρότερη ή μεγαλύτερη εφαρμογή στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Ελλάδας.
Σκεφθήκαμε λοιπόν να κάνουμε, σε συνεργασία με το Δήμο, αυτή την πρωτοποριακή ενέργεια. Κάναμε τις απαιτούμενες λεπτομερείς αναλύσεις της ιλύος και τις υποβάλλαμε στο Δήμο με το αίτημα να μας διαθέσει ένα δημοτικό χώρο για εναπόθεση και στέγνωμα της ιλύος, με την περαιτέρω υποχρέωση του Δήμου να διαθέτει την ξηρή πλέον ιλύ για λίπανση αγροτεμαχίων.
Ο Δήμος αποδέχθηκε το αίτημα και στη συνέχεια ζητήσαμε και πήραμε την έγκριση της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ημαθίας.
Η συνεργασία με το Δήμο για το συγκεκριμένο θέμα συνεχίζεται απρόσκοπτα επί 3ετία μέχρι σήμερα.
Οι ετήσιες ποσότητες λάσπης (με μία περιεκτικότητα στερεών 9%) που απομακρύνονται από το εργοστάσιο είναι κατά μέσο όρο 800-900m3.

Ενέργειες για μείωση ανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας- εργοστάσιο Σινδού (Θεσ/νικη)
Στο εργοστάσιο της Σίνδου τα δύο τελευταία έτη πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση 10 επιπλέον inverters για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και υλοποιήθηκε έργο έρευνας απωλειών πεπιεσμένου αέρα.

Ενέργειες για ενεργειακό εφοδιασμό- εργοστάσιο Αγ. Στεφάνου
Υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου για την ίδρυση σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας στην παραγωγική μονάδα του Αγίου Στεφάνου Αττικής, με στόχο την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και την ελάττωση της εξάρτησης από εισαγόμενες μορφές πρωτογενούς ενέργειας μέσω της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών τροφοδοσίας και την προστασία του περιβάλλοντοςΛοιπές ενέργειες περιβαλλοντολογικού χαρακτήρα

  • Ανακύκλωση των καταλοίπων των βιομηχανικών δραστηριοτήτων του, με τη διάθεση των βρώσιμων υλών σε χοιροτροφικές μονάδες.
  • Συλλογή και ανακύκλωση χαρτιού, μπαταριών και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών.