Τα Goody’s, ως μάρκα ευαισθητοποιημένη σε θέμα προστασίας περιβάλλοντος αλλά και σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συμμετέχουν ενεργά στην  Ώρα της Γης στις 28 Μαρτίου 2015 σβήνοντας τις εξωτερικές σημάνσεις (ταμπέλες) των καταστημάτων για μία ώρα, από τις 20:30 έως τις 21:30.

Η Ώρα της Γης είναι η μεγαλύτερη εκστρατεία ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον και πραγματοποιείται κάθε χρόνο το τελευταίο Σάββατο του Μαρτίου.

Ο συμβολικός χαρακτήρας  της συγκεκριμένης προσπάθειας είναι να ενισχύσει το ενδιαφέρον όλων μας για το περιβάλλον και να μας δείξει ότι μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας μπορούν να έχουν τεράστια αποτελέσματα προς όφελος του περιβάλλοντος και της ζωής μας. Τα Goody’s, για άλλη μια φορά αποδεικνύουν έμπρακτα το αίσθημα ευθύνης και την πραγματική δέσμευση τους για σεβασμό στο περιβάλλον.