19/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διοικητικές Αλλαγές στον Όμιλο Vivartia

  • Πρόεδρος στην VIVARTIA ο κ. Α. Βγενόπουλος
  • Πρόεδρος στις ΔΕΛΤΑ και ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ο κ. Ε. Μπουλούτας
  • Πρόεδρος στις GOODY’S και EVEREST η κα. Α. Σουβατζόγλου
  • Διευθύνων Σύμβουλος στην VIVARTIA ο κ. Π. Θρουβάλας

Η Marfin Investment Group  (MIG) ανακοινώνει τις παρακάτω αλλαγές στην διοικητική της δομή και στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών του Ομίλου Vivartia Α.Ε..

Ο κ. Ι. Αρτινός υπέβαλε την παραίτηση του για προσωπικούς λόγους από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της  Vivartia, από την θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της MIG, καθώς και από τις λοιπές θέσεις που κατείχε στα Δ.Σ. των εταιρειών του Ομίλου της MIG.

Το Δ.Σ. της Vivartia σε σημερινή του συνεδρίαση ευχαρίστησε τον κ. Ι. Αρτινό για την συνεισφορά του στην ανάπτυξη των εργασιών και την εδραίωση της ηγετικής θέσης των προϊόντων της στην αγορά και εξέλεξε ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της τον κ. Π. Θρουβάλα, νυν αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο στην MIG. Καθήκοντα μη Εκτελεστικού Προέδρου του Δ.Σ. αναλαμβάνει ο κ. Α. Βγενόπουλος και Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ο κ. Ε. Μπουλούτας. Ταυτόχρονα η κα Α. Σουβατζόγλου αναλαμβάνει τα καθήκοντα της Προέδρου των θυγατρικών εταιρειών του κλάδου εστίασης  Goody’s A.E. και Everest A.E.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Vivartia ανασυγκροτήθηκε ως ακολούθως:        Α. Βγενόπουλος, μη Εκτελεστικός Πρόεδρος, Ε. Μπουλούτας, Αντιπρόεδρος, Π. Θρουβάλας, Διευθύνων Σύμβουλος, Α. Σουβατζόγλου, Ch. Vivien, Μ. Φόρος, Α. Εδιπίδης, μέλη

Τα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών εταιρειών αναμένεται να ανασυγκροτηθούν ως κάτωθι:

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.: Ε. Μπουλούτας, Πρόεδρος, Π. Θρουβάλας, Αντιπρόεδρος,  Α. Μαυριδόγλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Α. Σουβατζόγλου, Ν. Ποθουλάκης, Γ. Ευστρατιάδης, Ch. Vivien, μέλη.

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε.: Ε. Μπουλούτας, Πρόεδρος, Π. Θρουβάλας, Αντιπρόεδρος,                           Α. Μαυριδόγλου, Διευθύνων Σύμβουλος ,Α. Σουβατζόγλου, Ν. Ποθουλάκης, Γ. Ευστρατιάδης,        Ch. Vivien, Σ. Σκλαβάκης, μέλη.

GOODY’S Α.Ε.: Α. Σουβατζόγλου, Πρόεδρος, Π. Θρουβάλας, Αντιπρόεδρος, Θ. Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Κ. Μάγειρας, Γ. Βασιλαράς, Λ. Φρέρης, Γ. Ευστρατιάδης, Ν. Ποθουλάκης,    Χ. Αποστολόπουλος, Ch. Vivien, μέλη

EVEREST Α.Ε.: Α. Σουβατζόγλου, Πρόεδρος, Π. Θρουβάλας, Αντιπρόεδρος, Λ. Φρέρης, Αντιπρόεδρος, Θ. Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Κ. Μάγειρας, Α. Τσουκάλης, Ν. Ηλίας, Ν. Ποθουλάκης, Ν. Μαρκόπουλος, Γ. Βασιλαράς, μέλη