Διαψεύδοντας σχετικό δημοσίευμα Κυριακάτικης εφημερίδας ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στη μετοχική σύνθεση και στη Διοίκηση της MIG και των θυγατρικών της εταιρειών.

 

Η MIG με τις τεράστιες προσπάθειες των στελεχών και των εργαζομένων της έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς την κρίση και βρίσκεται πλέον σε διαρκή ανοδική πορεία, ενώ εντός του 2016 αναμένεται και η καθοριστική απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου κατόπιν της προσφυγής της Εταιρείας κατά της Δημοκρατίας της Κύπρου για την ανάκτηση της επένδυσής της στη Λαϊκή Τράπεζα ύψους 823 εκατ. Ευρώ πλέον τόκων και ζημιών.

Ως προς την αναφερόμενη στο σχετικό δημοσίευμα συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με την KKR, η MIG δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση ως προς το είδος της συμφωνίας και το ύψος της επένδυσης και του κινδύνου που αναλαμβάνει η KKR, ούτε ως προς τις δεσμεύσεις της για μελλοντικές επενδύσεις μέσω του Ομίλου μας ή/και των θυγατρικών του, στοιχεία, που όταν διευκρινιστούν, μπορεί να είναι ιδιαίτερα θετικά και να βοηθήσουν στην ταχύτερη ανάκαμψη της MIG προς όφελος όλων των μετόχων της.

Σε καμία περίπτωση όμως, όπως ψευδώς αναφέρει το δημοσίευμα, δεν τίθεται θέμα εξαγοράς της MIG ή/και των θυγατρικών της από την μεταβίβαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της Τράπεζας Πειραιώς σε οποιονδήποτε επενδυτή. Μια τέτοια εξέλιξη, νομικά και ουσιαστικά, θα προϋπέθετε είτε συμφωνία των υφισταμένων μετόχων της MIG, είτε επιτυχημένη δημόσια πρόταση εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.