Σχετικά με την αναγραφή στις συσκευασίες των γαλακτοκομικών προϊόντων της προέλευσης του γάλακτος,  από την ΔΕΛΤΑ, μέλος του Oμίλου Vivartia,  ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την κατάργηση της αναγραφής της  προέλευσης  του γάλακτος  στις συσκευασίες των προϊόντων. Η απόφαση αυτή εξυπηρετεί συμφέροντα πολυεθνικών εταιρειών, που   ωφελούνται από την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης, για να μην έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν την προέλευση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούν.

Είναι πλέον εξαιρετικά κρίσιμο για το μέλλον του ελληνικού γάλακτος, των ελληνικών προϊόντων και της ελληνικής οικονομίας εν γένει, να υπάρξει συσπείρωση και αντίδραση της Πολιτείας, των ελληνικών επιχειρήσεων και παραγωγών, αλλά και των καταναλωτών, ώστε μέσα στο καθεστώς της ευρωπαϊκής νομιμότητας να βρεθούν άλλοι τρόποι αντίδρασης και προάσπισης των ελληνικών συμφερόντων.

Στα πλαίσια αυτά, η ΔΕΛΤΑ χαιρετίζει τις ενέργειες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  να καθιερωθεί το ελληνικό σήμα για το γάλα, ώστε οι καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Θεωρούμε αναγκαίο να καθιερωθούν αυστηρές προϋποθέσεις προκειμένου το σήμα αυτό να προσφέρεται αποκλειστικά και μόνον σε προϊόντα που παράγονται  πλήρως από ελληνικό γάλα και σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη χώρα. Πιστεύουμε ότι οι διαδικασίες για την καθιέρωση του ελληνικού σήματος πρέπει να ολοκληρωθούν τα ταχύτερο δυνατόν.

Η εταιρεία  ΔΕΛΤΑ,  που είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής  ελληνικού  γάλακτος, καθώς προμηθεύεται πάνω από το 30% της παραγωγής, θα συνεχίσει να στηρίζει την εγχώρια κτηνοτροφία και γεωργία.  Η ΔΕΛΤΑ θα συνεχίσει να προσφέρει στους καταναλωτές ελληνικό γάλα υψηλής ποιότητας, που παράγεται σε εκατοντάδες  επιλεγμένες φάρμες στην ελληνική ύπαιθρο, κάτω από τις πιο αυστηρές προδιαγραφές.