Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης ΓΑΙΑ που έχει θέσει σε εφαρμογή η ΔΕΛΤΑ, για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, τέθηκε σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα του προγράμματος που απευθύνεται κυρίως στους αγρότες.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται και στους καταναλωτές, που μπορούν να ενημερωθούν για την προσπάθεια της ΔΕΛΤΑ να στηρίξει προοδευτικά τη διατροφή των αγελάδων, που παράγουν το γάλα της σε ελληνικά φυτά που παράγονται στην ελληνική περιφέρεια.

Αποσκοπώντας στην παροχή συνεχούς και ολοκληρωμένης ενημέρωσης στους Έλληνες αγρότες, η ΔΕΛΤΑ έθεσε σε λειτουργία, την ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και εκπαίδευσης για τους Έλληνες αγρότες, με στόχο την πληροφόρησή τους σχετικά με τα οφέλη από την καλλιέργεια ελληνικών φυτών.

Στο gaiaproject.vivartia.com, οι Έλληνες παραγωγοί μπορούν να ενημερωθούν για τις καλλιέργειες των ψυχανθών, να μελετήσουν την πορεία του σχεδίου δράσης ΓΑΙΑ καθώς και να αποκτήσουν πρόσβαση σε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.
Η ΔΕΛΤΑ, εδώ και 60 χρόνια, παραμένει προσηλωμένη στο όραμα και στις αρχές της, στηρίζοντας την ελληνική κτηνοτροφία, την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία, προσφέροντας προϊόντα της υψηλότερης ποιότητας.

Λίγα λόγια για το Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ:
Η ΔΕΛΤΑ εκπόνησε και έθεσε σε πλήρη εφαρμογή το φιλόδοξο σχέδιο δράσης ΓΑΙΑ, μια πρωτοβουλία που στηρίζεται σε δύο κεντρικούς άξονες: στη συστηματοποιημένη προσπάθεια της ΔΕΛΤΑ για προοδευτική χρήση 100% ελληνικών φυτών στη διατροφή των αγελάδων και στην ενημέρωση και εκπαίδευση των Ελλήνων γεωργών για την αξιοποίηση των ελληνικών ζωοτροφών και των δυνατοτήτων της ελληνικής γης, τη στήριξη της Αειφορίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ ξεκίνησε την εφαρμογή του τον Ιανουάριο 2012 και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://gaiaproject.vivartia.com/