VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Α.Ρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 262501000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1154/01 ΑΤ/Β/86/182 (2011)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «VIVARTIA
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» («Εταιρεία»), που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 20ης Οκτωβρίου
2021, καλούνται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε
Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 στην
έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στα Σπάτα Αττικής, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», κτίριο 14Β, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων
ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Σύσταση τριών εταιρειών δια της εισφοράς σε είδος υφιστάμενων
συμμετοχών της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής
αξίας κάθε μετοχής δια της κεφαλαιοποίησης αποθεματικών και, ακολούθως, μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, για
κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού
της Εταιρείας.

Όσοι από τους Μέτοχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
Εταιρείας, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης να καταθέσουν στο γραφείο μετόχων της Εταιρείας τα τυχόν έγγραφα
νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, συμμορφούμενοι με τις διατάξεις του Νόμου και του
Καταστατικού της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας για τη συμμετοχή στην
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω θα γίνεται με βάση τα στοιχεία του
βιβλίου μετόχων που τηρείται από το γραφείο Μετόχων της Εταιρείας. Οι κ.κ. Μέτοχοι της
Εταιρείας παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το γραφείο Μετόχων της Εταιρείας (τηλ.
2169392813) για περισσότερες διευκρινίσεις.