Η ΔΕΛΤΑ δημοσίευσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης, που υλοποιεί η ελληνική εταιρεία στους τομείς της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων, του πρωτογενούς τομέα της κτηνοτροφίας, της οικονομίας, των εργαζόμενων, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Για περισσότερα από 65 χρόνια και με τη γνώση του φρέσκου γάλακτος, η ΔΕΛΤΑ παράγει καινοτόμα προϊόντα, άριστης ποιότητας, υψηλής διατροφικής αξίας και εξαιρετικής γεύσης, των οποίων ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η παραγωγή πραγματοποιείται από το εξειδικευμένο, άρτια καταρτισμένο και υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της, επενδύοντας συνεχώς σε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και συστήματα. Άλλωστε είναι η πρώτη εταιρεία γαλακτοκομικών στην Ελλάδα, που επένδυσε στη δημιουργία πιστοποιημένου εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας και πιλοτικών εγκαταστάσεων Έρευνας και Ανάπτυξης προϊόντων (R&D), αλλά και η πρώτη που πιστοποιήθηκε κατά ISO.

Βασική προτεραιότητα της ΔΕΛΤΑ αποτελεί η στήριξη της πρωτογενούς ελληνικής παραγωγής, παραμένοντας ο μεγαλύτερος αγοραστής γάλακτος από Έλληνες κτηνοτρόφους και απορροφώντας το 25% της ελληνικής παραγωγής αγελαδινού γάλακτος. Από το 2012 υλοποιεί συνεχόμενα το Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής με δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, ενώ η συνεργασία της με την Τράπεζα Πειραιώς για τη Συμβολαιακή Κτηνοτροφία στον τομέα του γάλακτος συνεχίστηκε και το 2017, εξασφαλίζοντας στους συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους την απαιτούμενη ρευστότητα με ικανοποιητικούς όρους. Το 2017, ξεκίνησε για πρώτη φορά ένα στοχευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων κτηνοτρόφων, που είναι στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους πορείας ή εργάζονται ήδη στις οικογενειακές φάρμες.

Επιπλέον, η στήριξη της κοινωνίας και ειδικότερα των παιδιών και της οικογένειας, αποτελεί βασικό συστατικό του πλάνου δράσεών της. Αποδεικνύοντας την κοινωνική της ευαισθησία με πράξεις, αναλαμβάνει ποικίλες δράσεις στους άξονες της στήριξης των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, της εκπαίδευσης και του αθλητισμού. Κατά τη διάρκεια του 2017, διέθεσε δωρεάν 900.000 μερίδες τροφίμων,  δίνοντας προτεραιότητα στο παιδί και στην οικογένεια και συμβάλλοντας στην κάλυψη βασικών διατροφικών αναγκών των συνανθρώπων μας. Το 2017 συμμετείχε στην πρωτοβουλία ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, προσφέροντας φρέσκο γάλα σε 12.000 παιδιά 70 δημοτικών σχολείων.

Η εξαγωγική της δραστηριότητα παρουσίασε το 2017 σημαντική αύξηση, με παρουσία σε 13 χώρες και σε 4 ηπείρους.

Στόχο της ΔΕΛΤΑ αποτελεί η δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω των επιχειρηματικών και κοινωνικών δράσεών της. Αυτή η προστιθέμενη αξία – το κοινωνικό προϊόν της ΔΕΛΤΑ – απευθύνεται σε όλους τους συμμέτοχούς της και συμβάλλει στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η εταιρεία λαμβάνει κάθε χρόνο πολλές διακρίσεις για τις δραστηριότητες και την υπεύθυνη λειτουργία της.

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΔΕΛΤΑ έχει συνταχθεί με βάση τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς προτύπου GRI Standards, ενώ λαμβάνονται υπόψη στο σχέδιο δράσεων της Εταιρείας και οι κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς προτύπου ISO 26000 για την Κοινωνική Υπευθυνότητα. Συνολικά παρουσιάζονται 123 δείκτες παρακολούθησης της επίδοσης (Key Performance Indicators), οι οποίοι αφορούν στα 24 ουσιαστικά θέματα που έχει αναγνωρίσει ως πλέον κρίσιμα για την πορεία και ανάπτυξή της.

Τον Απολογισμό 2017 και 2016 της ΔΕΛΤΑ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα www.delta.gr  στην ενότητα ΕΚΕ ή πατώντας στο  www.delta.gr/eke/