Η ΔΕΛΤΑ, θυγατρική της Vivartia, μέλος του Ομίλου MIG, διακρίθηκε με τρία βραβεία στο πλαίσιο των ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ EXCELLENCE AWARDS 2016.

Οι διακρίσεις που έλαβε η εταιρεία αφορούν αφενός στα συστήματα και τις διαδικασίες που εφαρμόζει για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της και αφετέρου στα προγράμματα και τις ενέργειες που υλοποιεί για τη στήριξη των νέων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, το πρώτο βραβείο αφορά στα πρωτοποριακά συστήματα που εφαρμόζει η εταιρεία στο δίκτυο διανομής, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα της φθάνουν στα περισσότερα από τα 30.000 σημεία πώλησης, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε άριστη ποιότητα και διατηρώντας όλα τα θρεπτικά τους συστατικά. Η δεύτερη διάκριση αφορά στα προγράμματα που εφαρμόζει για τη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη των εργαζομένων της, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της.

Το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε στη ΔΕΛΤΑ για τις εκπαιδευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιεί με στόχο αφενός να φέρει τη νέα γενιά κοντά στον κόσμο των επιχειρήσεων και της παραγωγικής δραστηριότητας και αφετέρου να ενημερώνει τους καταναλωτές. Πραγματοποιεί ξεναγήσεις παιδιών και νέων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και συμμετέχει σε ημερίδες και συνέδρια, ενώ παράλληλα, έχει αναπτύξει και υλοποιεί ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στη σωστή διατροφή.