VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Α.Ρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 262501000

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1154/01 ΑΤ/Β/86/182 (2011)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» («Εταιρεία»), που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 3ης Ιουνίου 2016, καλούνται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ, στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στα Σπάτα Αττικής, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», κτίριο 14Β, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή
  2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή
  3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015
  4. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του υφισταμένου
  5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016
  6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν
  7. Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς
  8. Διάφορες ανακοινώσεις

Όσοι από τους Μέτοχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν στο γραφείο μετόχων της Εταιρείας τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, συμμορφούμενοι με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω θα γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρείται από το γραφείο Μετόχων της Εταιρείας. Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το γραφείο Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 3545413) για περισσότερες διευκρινίσεις.