Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. συμμετείχε δια της Διευθύνσεως Διασφάλισης Ποιότητας στον διαγωνισμό που διοργανώνει για 6η συνεχή χρονιά το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) και αφορά στον τομέα εξυπηρέτησης πελατών.

Η Διεύθυνσή μας είχε υποβάλει υποψηφιότητα σε δύο κατηγορίες και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μεγάλος Οργανισμός)» και στην κατηγορία «Αντιμετώπιση Έκτακτων Καταστάσεων (Exceptions & Service Recovery) (Οργανισμός)». Και στις δύο υπόψη κατηγορίες η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. προκρίθηκε στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού των τριών φιναλίστ, ενώ στην κατηγορία   «Αντιμετώπιση Έκτακτων Καταστάσεων (Exceptions & Service Recovery) (Οργανισμός)» κατέκτησε το Εθνικό Βραβείο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Ο θεσμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, του ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, του ΣΕΤΕ Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, του ΣΕΚΕΕ Σύνδεσμος Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος και με την υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.).

Στόχοι του θεσμού είναι:

  • η προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού στο πεδίο της εξυπηρέτησης πελατών
  • η επιβράβευση και προβολή άριστων και καινοτόμων πρακτικών στην εξυπηρέτηση πελατών
  • η αναγνώριση ανθρώπων και οργανισμών που είναι αφοσιωμένοι στην εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών

Η συμμετοχή της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ στους φιναλίστ και στις δύο κατηγορίες που συμμετείχε αποδεικνύει και επιβραβεύει για μια ακόμη φορά την προσήλωση της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. στην Ποιότητα και στην ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών και καταναλωτών για υγιεινά, θρεπτικά και ασφαλή τρόφιμα. Αξίες πάνω στις οποίες είναι κτισμένες, εδώ και χρόνια όλες οι λειτουργίες της εταιρείας μας.

Επιπλέον η κατάκτηση του Εθνικού βραβείου στην κατηγορία «Αντιμετώπιση Έκτακτων Καταστάσεων (Exceptions & Service Recovery) (Οργανισμός)» επιβεβαιώνει ότι η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. έχει τα απαραίτητα «εργαλεία», που είναι οι δομημένες διαδικασίες, η μεθοδολογία, η τεχνογνωσία και βέβαια οι άνθρωποι με το επιστημονικό υπόβαθρο και την πολύτιμη εμπειρία, ώστε να αντιμετωπιστεί μία Έκτακτη Κατάσταση μικρή ή μεγάλη.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι είμαστε η μόνη βιομηχανία παραγωγής τροφίμων που κατακτά για 2η χρονιά, Εθνικό Βραβείο Εξυπηρέτησης πελατών.