Νέα Ιούνιος 2019

ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εταιρείες ΔΕΛΤΑ & Optima ανακοινώνουν τη διεύρυνση της παραγωγικής τους συνεργασίας αναφορικά με το εργοστάσιο της ΔΕΛΤΑ στην Ελασσόνα.

Ανακοίνωση για τις αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία για το γάλα εβαπορέ

Τα τελευταία χρόνια η αγορά στο γάλα είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη και εξελισσόμενη και στη χώρα μας αλλά και διεθνώς (νέα