Νέα Ιούλιος 2011

Ο Ν. Ποθουλάκης, νέος οικονομικός δ/ντής του ομίλου Vivartia

Η VIVARTIA Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Νικήτας Ποθουλάκης αναλαμβάνει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου Vivartia, από

O A. Μαυριδόγλου, νέος Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.

Η VIVARTIA Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Αντώνης Μαυριδόγλου ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στη ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.,