ΔΕΛΤΑ στραγγιστό γιαούρτι 2% Πολύχρωμες πιπεριές και κρητικά κριτσινάκια 150g