Η ΔΕΛΤΑ διακρίθηκε με το σχέδιο δράσης ΓΑΙΑ για τη προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης

Η ΔΕΛΤΑ διακρίθηκε στο πλαίσιο των BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS 2017 για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για την υπεύθυνη λειτουργία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ που εφαρμόζει η ΔΕΛΤΑ από το 2012, αφενός στηρίζει την ελληνική γαλακτοπαραγωγό κτηνοτροφία, με δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, και αφετέρου μεριμνά για την αξιοποίηση ελληνικών καλλιεργειών για την παραγωγή ζωοτροφών.

H ΔΕΛΤΑ, όντας ο μεγαλύτερος αγοραστής ελληνικού αγελαδινού γάλακτος (περισσότερο από 25% της εγχώριας παραγωγής) κι έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της αγελαδοτροφίας στη χώρα, μεριμνά για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής φάρμας, υλοποιώντας δράσεις σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι δράσεις του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ αφορούν τόσο στην εκπόνηση ερευνών για εναλλακτικές καλλιέργειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές, όσο και στην εκπαίδευση των κτηνοτρόφων σε νέες τεχνικές και πρακτικές, αλλά και στην συμβουλευτική φάρμας με παροχή τεχνικής υποστήριξης.

Τα βραβεία BRAVO, που οργανώνονται από τους φορείς Sustainable Greece 2020 και Quality Net Foundation, έχουν σκοπό, μέσα από μια έγκυρη και αδιάβλητη διαδικασία, να προβάλλουν δράσεις και πρωτοβουλίες εταιρειών και φορέων στους τομείς της εταιρικής διακυβέρνησης, της υπεύθυνης αγοράς (σε αυτή τη κατηγορία διακρίθηκε το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ), του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Στη φετινή διοργάνωση με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ» συμμετείχαν 200 κοινωνικοί εταίροι και 6.931 ενεργοί πολίτες.