Εκπαιδευτικά σεμινάρια και υποτροφίες ΔΕΛΤΑ στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή – Ομιλία του Ι. Παπαδόπουλου

Την Τρίτη 9 Μαΐου, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική ομιλία του συναδέλφου Ι. Παπαδόπουλου, Διευθυντή Ζώνης Γάλακτος Κεντρ. Δυτ. Μακεδονίας και Κεντρ. Ελλάδας στους εκπαιδευόμενους του σεμιναρίου «Διαχείριση Αγελαδοτροφικής Μονάδας». Στο τμήμα αυτό συμμετέχουν και οι νέοι κτηνοτρόφοι, συνεργάτες της ΔΕΛΤΑ, που έλαβαν τις υποτροφίες στο πλαίσιο του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ.

Στη δίωρη παρουσίαση με θέμα: «Η ευζωία και μακροζωία των ζώων στη διαχείριση της αγελαδοτροφικής εκμετάλλευσης» αναλύθηκαν οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και πως ο κτηνοτρόφος πρέπει να παρεμβαίνει ώστε να τους βελτιώνει. Παράγοντες όπως η επάρκεια χώρου, η καθαριότητα και η υγιεινή, το είδος και η ποσότητα της στρωμνής, η σωστή παράθεση τροφής και νερού, το είδος και η διαμόρφωση των δαπέδων, ο ορθός αερισμός και φωτισμός, είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την ευζωία των ζώων όσο και για την ποιότητα του γάλακτος.

Οι εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν με ενεργό ενδιαφέρον την παρουσίαση και ακολούθησε συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.

Ο κύκλος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, τον οποίο παρακολουθούν με συνέπεια και ενθουσιασμό οι 14 υπότροφοι συνεργάτες της ΔΕΛΤΑ που αποτελούν τη νέα γενιά κτηνοτρόφων, ολοκληρώνεται τον Ιούνιο.