Σχέδιο Δράσης Γαία

Το Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ αφορά σε μία ακόμη πρωτοβουλία της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε., η οποία ξεκίνησε στις αρχές του 2012, με στόχο την ενδυνάμωση της πρωτογενούς παραγωγής και τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας. Η ΔΕΛΤΑ με αυτή της την πρωτοβουλία καινοτομεί για μία ακόμη φορά καθώς προχωρά πέρα και πάνω από αυτό που ορίζει η δραστηριότητά της.

Το Σχέδιο Δράσης «ΓΑΙΑ», προσβλέπει στην κινητοποίηση  όλων  των  διαθέσιμων δυνάμεων  στο χώρο της αγροτικής και της κτηνοτροφικής παραγωγής, προκειμένου να αξιοποιηθούν  όλες οι δυνατότητες  και οι ευκαιρίες  που προσφέρει η  ελληνική γη, με απώτερο σκοπό να  διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού γάλακτος και των προϊόντων που παράγονται από αυτό.

Αφορμή  αποτέλεσε η  ανάγκη αντικατάστασης της ακριβής μη γενετικά τροποποιημένης  σόγιας στη διατροφή των αγελάδων. Το Σχέδιο Δράσης «ΓΑΙΑ» έχει εξελιχθεί  σε ένα εκτεταμένο σχέδιο δράσης που κινητοποίησε  γεωργούς, κτηνοτρόφους, επιστήμονες του γεωτεχνικού κλάδου, εταιρείες παραγωγής σπόρων και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.  Συστρατεύει όλες τις δυνάμεις του χώρου, με ένα πρωτόγνωρο, για τα ελληνικά δρώμενα του χώρου, συντονισμό και ενδιαφέρον, και οδηγεί σε μια πραγματική μεταστροφή στη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή.
Η μεγάλη ώρα είναι τώρα. Όλοι αναζητούσαν  νέες λύσεις και διεξόδους για τη διαχείριση προβλημάτων, που ταλαιπωρούν τη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητά της και καταδικάζοντάς τη σε μαρασμό.

Η ΔΕΛΤΑ με το Σχέδιο Δράσης «ΓΑΙΑ», συνδέει όλες αυτές τις ανάγκες, φέρνει όλους τους ενδιαφερόμενους στο ίδιο τραπέζι, και μετατρέπει τις προσδοκίες  σε ένα πραγματοποιήσιμο και ρεαλιστικό πλάνο.