Ημερίδες ΓΑΙΑ, Φθινόπωρο 2013

Βρισκόμαστε ήδη στην περίοδο της  φθινοπωρινής σποράς, ενώ παράλληλα στις αρχές του μήνα  ανακοινώθηκαν στο συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας στη Φλώρινα  τα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα της έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την συγκαλλιέργεια Βίκου Κριθής και την ένταξη στα σιτηρέσια αγελάδων, της ενσιρωμένης χλωρομάζας που προέκυψε.

Έτσι  θεωρήσαμε σκόπιμο να γίνουν συναντήσεις με εκείνους που δοκίμασαν την πρόταση, καλλιέργησαν και αξιοποίησαν με διάφορους τρόπους τη χλωρομάζα ως ζωοτροφή, απέκτησαν εμπειρία και είναι σε θέση να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα και να βελτιώσουν τη δουλειά τους στο μέλλον.

Οργανώσαμε λοιπόν, δύο Ημερίδες (17 & 18 Οκτωβρίου)  με τη μορφή «Στρογγυλής τράπεζας» στο Ζάρκο Τρικάλων και το Πλατύ Ημαθίας, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Πανεπιστημιακής έρευνας και έγινε ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των παραγωγών, με την παρουσία ειδικών που αξιολόγησαν  τα «πεπραγμένα» και πρότειναν  κατάλληλες βελτιώσεις.

Στόχος μας ήταν να εντοπιστούν λάθη, να προταθούν οι καλύτερες τεχνικές και να επεκταθεί η χρήση των ψυχανθών στα σιτηρέσια των αγελάδων.

Στο ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ δεν πρόκειται και δε θέλουμε να δουλέψουμε μόνοι: επιδιώκουμε την αλληλεπίδραση και την ουσιαστική εμπλοκή των κτηνοτρόφων.

Η συμμετοχή, το ενδιαφέρον και η συζήτηση που ακολούθησε, επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες μας και έδειξαν ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός παραγωγών  πιστεύει ότι μπορεί να πετύχει καλύτερο αποτέλεσμα κάνοντας χρήση των ευκαιριών που προσφέρει η ελληνική γη.

Οι ημερίδες συνεχίζονται …