Ιστορίες επιτυχημένης πορείας

Ιστορίες Επιτυχημένης Πορείας

Αληθινές ιστορίες διαφορετικών ανθρώπων που ο τρόπος σκέψης τους και η πορεία τους μας εμπνέουν!
Ο καθένας τους από το χώρο που εργάζεται συμμετέχει στην πορεία του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ.
Το κοινό χαρακτηριστικό τους;
Ξεπερνούν τα εμπόδια και επιδεικνύουν ξεχωριστό πάθος και μεράκι για τη δουλειά τους!

Φάρμα Μανασή
Φάρμα Μανασή

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Φάρμα Δράκου

Φάρμα Σκαφιδά
Φάρμα Σκαφιδά

Save