Η ΔΕΛΤΑ διακρίθηκε με το σχέδιο δράσης ΓΑΙΑ για τη προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης

Η ΔΕΛΤΑ διακρίθηκε στο πλαίσιο των BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS 2017 για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για την υπεύθυνη λειτουργία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ που εφαρμόζει η ΔΕΛΤΑ από το 2012, αφενός στηρίζει την ελληνική γαλακτοπαραγωγό κτηνοτροφία, με δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, και αφετέρου μεριμνά για την αξιοποίηση ελληνικών καλλιεργειών … Continue reading «Η ΔΕΛΤΑ διακρίθηκε με το σχέδιο δράσης ΓΑΙΑ για τη προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης»