Δράσεις

Οι δράσεις  ΓΑΙΑ σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται με στόχο να στρέψουν όσο το δυνατόν περισσότερους εμπλεκομένους προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της ελληνικής κτηνοτροφίας και γεωργίας. Έτσι κάτω από την ομπρέλα του ΓΑΙΑ εντάσσονται δράσεις έρευνας, δημιουργίας νέων συνεργασιών, ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και προώθησης της Βιώσιμης Ανάπτυξης.