Εκπαίδευση/Ενημέρωση

Η ΔΕΛΤΑ επενδύει στην εκπαίδευση των Ελλήνων αγροτών και θέτει τις βάσεις για τη μακροπρόθεσμη αξιοποίηση της ελληνικής γης και των δυνατοτήτων της. Σε συνεργασία με έμπειρους γεωπόνους και διατροφολόγους παρέχει εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για τα  ψυχανθή και άλλα κτηνοτροφικά φυτά, τεχνικές καλλιέργειας και διαχείρισης του παραγόμενου προϊόντος και τρόπους ενσωμάτωσης του στη διατροφή των ζώων.