Πειραματική Καλλιέργεια Πολύσπορου μίγματος 2016 -2017

Πειραματική Καλλιέργεια Πολύσπορου Μίγματος Ψυχανθών – Σιτηρών, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής Γιαννιτσών   

Με στόχο τη μελέτη και ανάπτυξη νέων καλλιεργειών για παραγωγή ζωοτροφών και την αξιοποίηση της ελληνικής γης, σπείραμε «πολύσπορο» (μίγμα σιτηρών – ψυχανθών) στο πλαίσιο πιλοτικής μελέτης της καλλιέργειας, στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών στις 15.11.16 και  στο Αγρόκτημα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αλίαρτο Βοιωτίας στις  19.12.16, σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς.

Το «πολύσπορο» (μίγμα βρώμης, σταριού, μπιζελιού, τριφυλλιών κ.ά.),  χρησιμοποιείται στη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων, και έχει το πλεονέκτημα ότι συνδυάζει τα χαρακτηριστικά διαφόρων φυτικών ειδών ώστε να αποτελεί για τα ζώα μια άριστη ποιοτικά τροφή (πλούσια πρωτεϊνικά, ισόρροπη διατροφικά) που ευδοκιμεί αποδοτικά σε διαφορετικές κατά περίπτωση συνθήκες (κλιματολογικές, εδαφολογικές).

Οι χειμερινές καλλιέργειες όπως αυτή, αξιοποιούν τους χειμωνιάτικους μήνες τους αγρούς, που συχνά μένουν ακαλλιέργητοι, ενώ είναι πολύ φιλικές περιβαλλοντικά (ελάχιστες ανάγκες σε λίπανση, άρδευση κ.ά.).
Η σπορά έγινε στο πλαίσιο του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ, του προγράμματος της ΔΕΛΤΑ για τη στήριξη της ελληνικής γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας, μέσα από  δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης.

Όπως αναφέρει ο Ι. Χατζηγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής Εργαστηρίου Φυσιολογίας, Θρέψης και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών τα «πολύσπορα» μίγματα αποτελούνται από σπόρους βρώμης, σιταριού, σίκαλης, βίκου, μπιζελιού, τριφυλλιών κ.ά. σε διάφορες αναλογίες, και παράγουν χλωρομάζα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως σανός είτε ως ενσίρωμα στη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών μηρυκαστικών (αγελάδων, προβάτων, αιγών).

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης τους βασίζονται στο ότι συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά των διάφορων φυτικών ειδών με (βάθος και βιολογία της ριζόσφαιρας, δομή και βιολογικά χαρακτηριστικά του υπέργειου μέρους του φυτού, συμπληρωματικότητα αναγκών σε θρεπτικά συστατικά κ.α.), πετυχαίνουμε ώστε το μίγμα να ευδοκιμεί στις διαφορετικές κατά περίπτωση συνθήκες του αγρού (εδαφολογικές, κλιματολογικές).
Έτσι η καλλιέργεια παρουσιάζει σταθερά υψηλές αποδόσεις σε χλωρομάζα η οποία ενσιρώνεται εύκολα και αποτελεί για τα ζώα μια άριστη ποιοτικά τροφή (εύληπτη, εύπεπτη, πλούσια σε πρωτεΐνες και επιθυμητά βιοενεργά συστατικά, κ.α.). Επιπλέον αξιοποιούν κατά τους χειμωνιάτικους μήνες τους αγρούς, που συχνά μένουν ακαλλιέργητοι και βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά του εδάφους ώστε να αποδώσει και στην επόμενη καλλιέργεια. Το περιβαλλοντικό όφελος, σε σχέση με τις μονοκαλλιέργειες, είναι επίσης σημαντικό επειδή μειώνουν την διάβρωση του εδάφους, αυξάνουν την οργανική ουσία του, συμβάλλουν στις ανάγκες των φυτών για άζωτο, μειώνουν τους πληθυσμούς των ζιζανίων, των παθογόνων των φυτών, τους βλαβερούς πληθυσμούς εντόμων κ.α. οπότε μειώνονται οι ανάγκες για ζιζανιοκτόνα και φυτοπροστατευτικά σκευάσματα καθώς και για ανόργανη λίπανση, που επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον.

Σχετικά με τα αναλυτικά στοιχεία του πειράματος στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών ο  Δρ. Β. Χριστοδούλου, Διευθυντής του Ινστιτούτου αναφέρει ότι στις 15/11/2016 στο αγρόκτημα του ΙΕΖΠ τα μίγματα που σπάρθηκαν ήσαν τα εξής: α) Μίγμα 1 (ετήσιο): αυτό το μίγμα περιείχε μπιζέλι, βίκο, δίκκοκο σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, τριφύλλι αλεξανδρινό και λόλιο. Το μίγμα σπάρθηκε σε ποσότητα 12 kg/στρέμμα, σε μια έκταση 6,7 στρεμμάτων, β) Μίγμα 2 (ετήσιο): 6 kg σιτάρι & 9 Kg βίκος / στρέμμα και σπάρθηκε σε μια έκταση 5 στρ., γ) Μίγμα 3: 3,6 kg Βρώμη & 3,6 kg Τριτικάλε & 4,8 kg Τριφύλλι /  στρέμμα, σπάρθηκε σε έκταση 5 στρ., δ) Μίγμα 4: 3 kg Σίκαλη & 3 kg Τριτικάλε & 9 kg Μπιζέλι / στρέμμα , σπάρθηκε σε έκταση επίσης 5 στρ., ε) Μίγμα 5: 3kg Σίκαλη & 3 kgΤριτικάλε & 9 kg Βίκος / στρέμμα σπάρθηκε σε έκταση 4 στρ., στ) Μίγμα 6: Ζbio2 (μίγμα βρώμης, Τριτικάλε & λόλιο)  25 Κg/στρέμμα και σπάρθηκε σε 1 στρέμμα και ζ) Μίγμα 7: Ζbio1 (μίγμα βρίζας & λόλιο), σε ποσότητα 10 Κg/στρέμμα και σπάρθηκε επίσης σε 1 στρέμμα.
Επίσης, στις 19 Δεκεμβρίου σπάρθηκε ψιλή βρώμη ως μονοκαλλιέργεια, σε ποσότητα 7 Κg/στρέμμα, καθώς και σίκαλη ως μονοκαλλιέργεια, σε ποσότητα 7 Κg/στρέμμα.
Σε τρία διαφορετικά βλαστικά στάδια των μιγμάτων αγρωστωδών και ψυχανθών θα ληφθούν αντιπροσωπευτικά δείγματα χορτονομής, στα οποία θα προσδιοριστεί η χημική τους σύσταση. Στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου η οποία προσδιορίζεται στο πρώτο δεκαπενθήμερο μηνός Μαΐου και αφού ολοκληρωθεί η συγκομιδή του σανού των μιγμάτων και εκτιμηθεί η παραγωγικότητα τους θα προσδιοριστεί η χημική τους σύσταση, και θα πραγματοποιηθούν πειραματισμοί σε αγελάδες και πρόβατα γαλακτοπαραγωγής, προκειμένου να μελετηθεί η διατροφική αξία των μιγμάτων.

Στις 2 και 7 Μαρτίου επιθεωρήθηκε ο αγρός στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής Γιαννιτσών και ο αγρός στο Αγρόκτημα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αλίαρτο Βοιωτίας αντίστοιχα. Και οι δυο καλλιέργειες εξελίσσονται φυσιολογικά.